onsdag 26. november 2008

Ekstraøkt for de som ikke var i Mandal

Olav, Anne og DE kunne ikke delta på Mandalsekspedisjonen, så da ble det i stedet ekstraøkt på Samsen i dag. I tillegg var Johanne tilstede som vakt så da gikk regnestykket opp.

Som kjent har Olav ikke hatt veldig mye klatring de siste månedene, men det var det ingen som merket i kveld. Veggene ble forsert på vanlig Grendstadmanèr. Sparkelkvinnen Anne gjentok bedriften fra forrige uke i den røde løypa i 6-erveggen. I det hele tatt holdt vi oss lenge i akkurat den veggen. Den grønne løypa er i fremdeles litt for vanskelig for oss alle, men en vakker dag skal det gå.

Avsluttet med litt buldring og henging. Alltid like gøy.

The comeback-kid

Johanne leker finansguru

1 kommentar:

Grendstad sa...

Jo, det var godt å være tilbake igjen, og bli god og mør. Avslutta med 3 kjappe opp på grå løype på 11-veggen.

Jeg tapte hengekonkurransen klart, noe jeg regnte med, da henging og sjølløfting etter armene er min svakeste øvelse, men jeg liker å starte sist, for deretter å ta igjen, så jeg får bare henge i.